โรงเรียนบางขันวิทยา รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา
ม.1 และ ม. 4 เรียนปรับพื้นฐานความรู้ วันที่ 23-27 เม.ย. 2561 
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 

127623 127588 

127585 127616

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg