การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bkv.ac.th/bkv/index.php/15-16-2561#sigFreeId72dab6a35c
                       การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนบางขันวิทยา วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางขันวิทยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอบางขัน มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg