วันที่ 22 มกราคม 2564
ร.ต.อ.นรินทร์ ผ่องใส รอง สวป.พร้อมด้วยดาบตำรวจสุธรรม มโนสวัสดิ์
จากสถานีตำรวจภูธรบางขัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
และการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน แก่นักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา


 

21 มกราคม 2564 เปิดเรียนวันแรกหลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
สวมหน้ากากให้มิดชิด 

 

13/01/2564 นิเทศการสอนออนไลน์ครั้งที่1ครบ1สัปดาห์
นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา พร้อมด้วย
นางอาทิตยา เจ้ยทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการได้นิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์แพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่าง6-8 มกราคม 2564

 

นักเรียนบางขันวิทยาดูแลตัวเองให้ปลอดภัย จากโรคโควิด-19 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

 

วันที่ 6-8 มกราคม 2564 ปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน(cct)

No tabs to display

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

 • 131291458_1165122493924198_6503792972199190578_n.jpg
 • 131569235_1165123120590802_4506490857953426290_o.jpg
 • 131891770_1165122933924154_1585177376355782425_o.jpg
 • 131935965_1165123037257477_694325029701640967_o.jpg
 • 131952885_1165122563924191_4395518660363685000_n.jpg
 • 131985683_1165122633924184_1627113951556364712_n.jpg
 • 131986118_1165122670590847_1451144703046146634_n.jpg
 • 131998599_1165123427257438_2440406299120522078_o.jpg
 • 132045457_1165122790590835_7982562502271498488_n.jpg
 • 132057389_1165123640590750_856258306992205112_o.jpg
 • 132410015_1165123193924128_6161215777024352847_o.jpg
 • 132430021_1165123770590737_5732416545480318168_n.jpg
 • 132512273_1165122513924196_2450322902454797164_n.jpg
 • 132659459_1165123743924073_1478460999867432629_o.jpg
 • 132784240_1165123313924116_4243915104687679574_o.jpg

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย