คณะผู้บริหาร

1080210839-20130712-174938.jpg

  นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

1080210838-20160114-104430.jpg

นายวิรัช  รัตนกระจ่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

1080210845-20160224-090530.jpg

นายวรศักดิ์  ดวงมุสิก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

1080210838-20160114-114550.jpg

นางปิยนุช  อิ้ววังโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

    

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg