กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1080210838-20160114-120354.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  นางละไม  สมหมาย
ครู ชำนาญการ

 

1080210838-20160114-114550.jpg                    นางปิยนุช  อิ้ววังโส
                   ครู ชำนาญการพิเศษ

 

1080210838-20160114-121017.jpg                นางจารินี  รัตนพันธ์
                   ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-104817.jpg

นางสาวอรวรรณ  ศรีษะอาด
ครู ชำนาญการ

1083400062-20140527-160357.jpg

นายสโรพันธ์  สวนจันทร์
ครู ชำนาญการ

1092140353-20160610-131349.jpg

นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ์
ครู

1080210838-20160201-104550.jpg

นางสาวโสภิดา  ราหุกาญจน์
ครู

1080210322 20140910 085631

นางวราภรณ์  ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

 

 

                 

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg