กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

116811

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  นางวิมล  เมืองจันทร์
 ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-114515.jpg

นางโรจนี  เลื่องสีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-121128.jpg

  นางวิจิตรา  ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-115841.jpg

นางพรทิพย์  ไวยรัตน์
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-115647.jpg

นางวไลลักษณ์  ดีทองอ่อน
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-121309.jpg

นางสาวพุทธนันท์  ชูกรณ์
ครู ชำนาญการ

1080210838-20161110-140323.jpg

นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์
ครู

nopic.jpg

นางสาวชนิกานต์  เพชรประพันธ์
ครู อัตราจ้าง

 
 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg