กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

1080210838-20160201-105912.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
  นางสุนิดา  ศรีสมบัติ
ครู

 

1080210838-20160201-110610.jpg

นางกรองกาญจน์  รักพงศ์
ครู

 

1080210838-20160114-115005.jpg          นายยืนยง  หลงขาว
                     ครู

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg