กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

1080210838-20160114-120850.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  นางยุพิน  หนูในน้ำ
ครู ชำนาญการ

1080210804-20130728-082533.jpg

นายไพจิตร  แหวนเพขร
ครู ชำนาญการ

1080210838-20161110-132603.jpg

นายศราวุธ  ศรีสุวรรณ์
ครู

1080210838-20160202-103826.jpg
   นายอุเทน  สวยงาม

ครูผู้ช่วย

 
 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg