ผลงานนักเรียน

633968

               ขอแสดงความยินดีกับครูวิวัฒน์ ด้วงคง และนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา นางสาวนุชนาฎ ทองดี นางสาวชลทิชา เพชรล้วน และนางสาวนฤมล ธารเนตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับโล่รางวัลจากโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกาย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

 New Picture (6).png

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

80

ทอง

6

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

75

เงิน

13

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

80

ทอง

16

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg