กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน

             โรงเรียนบางขันวิทยาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางขันวิทยา

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg