โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงามอย่างไทย  

              คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการงามอย่างไทย เสน่ห์ไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางขันวิทยา

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg