กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 

                   โรงเรียนบางขันวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg