ค่ายวิชาการ งามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล 

                   โรงเรียนบางขันวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ งามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล วันที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบางขันวิทยา

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg