ดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรอาวุโสองค์การนาซา

บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน

         ดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรอาวุโสองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg