สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 

             โรงเรียนบางขันวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางขันวิทยา

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg