ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางขันวิทยาค่ะ...

yesรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1yes

yes รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4yes 

ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 09 มี.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 02 มี.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 02 มี.ค. 66
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 02 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า ม.4 (ประเภทโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2566 สอบในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 31 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนบางขันวิทยา ที่ ๓๒๐ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 23 ก.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
สรุปเหรียญรางวัล ระดับ สพม. จำแนกตามกลุ่มสาระ 18 ม.ค. 66
สรุปเหรียญรางวัลและจัดอันดับ การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล ระดับ สพม. 18 ม.ค. 66
ผลการแข่งขันระดับ สพม. แยกตามเขตพื้นที่ 18 ม.ค. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70รายกิจกรรม ระดับสพม. 18 ม.ค. 66
นางฟ้าปรับใหม่ 17 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยาแนวการปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยครและนักเรียน 27 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/ 2565 แยกตามวัน เวลาและระดับชั้น 21 พ.ค. 65
ตารางแสดงการมาเรียนของนักเรียน ประจาสัปดาห์ที่ 1-2 (วันที่ 17-27 พ.ค. 65) 14 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ "เรียวไผ่สาร"
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2566
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2566 (2)
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2566 (1)
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2566 (2)
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2566 (1)
เรียวไผ่สาร ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2566
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับ ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำ หรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 23 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การเปิดให้เช่าเพื่อจำหน่ายอาหารในการแข่งกรีฑาสี โรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 20 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค. 65
ประกาศ/ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 07 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 09 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 26 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 17 มิ.ย. 65
ยื่นซองเสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางขันวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11 มิ.ย. 65
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2ปี2565
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี2565
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ